diumenge

DIVENDRES 2 DE SETEMBRE
 -    Examen i entrega de les activitats de les unitats no superades. És obligatori entregar les activitats per poder presentar-se a l'examen.
BON ESTIU!!


DIVENDRES 17 DE JUNY
     -      Activitats
DIMECRES 15 DE JUNY
     -      Activitats
DILLUNS 13 DE JUNY
      -     Recuperació de totes les unitats didàctiques
DIVENDRES 10 DE JUNY
      -    Repàs
DIMECRES 8 DE JUNY
-          Examen. 
-     Recordeu!! Últim dia per entregar treballs
 DILLUNS 6 DE JUNY
-          Laboratori virtual.
-         Web educastur ones
-     Dubtes

DIVENDRES 3 DE JUNY
-         Defectes de l’ull. Simulació java optics.

DIMECRES 1 DE JUNY

-          Miralls Simulació de teleformación.
-          Lents convergents i divergents. En lents simulació de PHET de Geometric Optics (simula una lent convergent)
-          Comentar notícia.

DILLUNS 30 DE MAIG 
-          Reflexió i refracció de la llum.
-          Pràctica: Miralls
-          Pràctica: Un got, aigua-llet i llinterna i apagar els llums.
DIVENDRES 27 DE MAIG 
Introducció. Llum i ones electromagnètiques

-          Naturalesa de la llum a partir de les teories corpuscular, ondulatoria i ona-corpuscle.
-          Espectre amb simulació Phet sobre Color y visió.
        Pràctica: Canvi de color del cel
-          Lectura poesia de teoria del color i encomanar un apariat referent a això.
DIMECRES 25 DE MAIG
      -        Sortida Cabrera
DILLUNS 23 DE MAIG
    -              Examen
DIVENDRES 20 DE MAIG
    -              Dubtes.
      -              Laboratori virtual de web educastur.
DIMECRES 18 DE MAIG
      -       Pràctica de laboratori “ Nivell sonor”
DILLUNS 16 DE MAIG

      -       Contaminació acústica.
      -       Comentar sorolls del INE
DIVENDRES 13 DE MAIG
-               Característiques de la propagació de les ones
-        Fer telèfons. 
-               Qualitats del so. To, intensitat, duració i timbre
-                Pràctica d’aula: Distingir sons
-                Fenòmens sonors. Reflexió, refracció i reberveració.
-                Pràctica amb tubs de cartró.
DIMECRES 11 DE MAIG
-        Característiques de les ones.
-        Concepte d’una ona, i els tipus d’ona segons el medi i la direcció de propagació. Ús   de Phet com  es formen les ones de la llum, aigua i el so (wave interference), microones(), ones de radio(radio waves).
-        Pràctica de rellotge.
      -    Portar 2 iogurts i fil de cable, elàstic i llana per demà.
      -    Treball d’aplicions de les ones sonores de baixa i alta freqüència.
DILLUNS 9 DE MAIG
Introducció a la unitat. Ones
-               Youtube ones el universo mecànico.
-               Comentar ones cerebrals.
DIVENDRES 6 DE MAIG
     -        Examen.
      -        Recordeu! Últim dia per l'entrega de treballs
DIMECRES 4 DE MAIG
     -                 Dubtes.
DILLUNS 2 DE MAIG
Ordinadors: 
-             Propagació de la calor i Màquines tèrmiques.
BONES VACANCES!!
RECORDEU QUE EL DIVENDRES 6 DE MAIG FAREM L'EXAMEN, ESTUDIEU!
DIMECRES 20 D'ABRIL
      -       Activitats
DILLUNS 18 D'ABRIL
    -    Recuperació de totes les unitats de la 2a
DIVENDRES 15 D'ABRIL
      -       Equivalència entre calor i treball mecànic.
      -       Principi de conservació de l’energia.
DIMECRES 13 D'ABRIL
-             Dilatació de cossos.
-             Màquines tèrmiques.
-             Propagació de la Q.
-             Explicació pràctica.
DILLUNS 11 D'ABRIL
      -       Pràctica de càlcul de ce amb el programa Chemlab.
      -       Pagina web edu365 exercicis calor.
DIVENDRES 8 D'ABRIL
-             Comentar ce de les substàncies.
-             Càlcul de la Q en ΔT i en canvis d’estat.
DIMECRES 6 D'ABRIL

      -       Tª i termòmetre.
      -       Equilibri tèrmic.
      -       Canvis d’estat.
      -       Treball de recerca sobre el termòmetre de mercuri, perquè l’ús i la seva situació actual.
DILLUNS 4 D'ABRIL
Introducció a la unitat. Intercanvis d'energia

-             Teoria cinètica mitjançant recurs multimèdia.  Concurs.cnice (estats de la matèria)
DIVENDRES 1 D'ABRIL
      -        Examen.
      -        Recordeu! Últim dia per l'entrega de treballs
DIMECRES 30 DE MARÇ
-               Dubtes  i demà entrega de treballs.
-               Recursos multimèdia( laboratori educastur i després ibercaja lab)
 DILLUNS 28 DE MARÇ
-               Màquines simples. (palanca, corriola fixa i pla inclinat)
 DIVENDRES 25 DE MARÇ
-       Pràctica: “Treball de la força de fregament”
DIMECRES 23 DE MARÇ
-             Energia Mecànica, llei de conservació de l’energia mecànica amb W de fregament.
-             Explicació pràctica.
DILLUNS 21 DE MARÇ
-             W, W de fregament i C.V watts. Rendiment.
DIVENDRES 18 DE MARÇ
-       Youtube “ les fonts d’energia . 4 minuts
-       Powerpoint I LES FONTS D’ENERGIA RENOVABLE.
-       Comentar notícia d’algues i de xina
DIMECRES 16 DE MARÇ
Introducció a la unitat. Energia

-             Youtube concepte d’energia. Duració: 10 minuts.
-              Powerpoint sobre l’energia. i els seus tipus
 DILLUNS 14 DE MARÇ 
      -       Sortida ciutat de Palma i catedral.

 DIVENDRES 11 DE MARÇ

      -       Examen.
      -       Recordeu! Últim dia per l'entrega de treballs

DIMECRES 9 DE MARÇ
-             Dubtes.
-             Ibercaja i mec pràctica d’Arquímedes i ús programari phisfic.
DILLUNS 7 DE MARÇ
      -       Manòmetres.
DIVENDRES 4 DE MARÇ
-             Pressió atmosfèrica.
-             Fer experiment de got d’aigua en un paper i la força de l’aire.
-             Explicar predicció meteorològica i entregar fulla de mapes.
-             Comentar pàgines web de prediccions meteorològiques.
 DIMECRES 2 DE MARÇ
-              Pràctica: Càlcul de la densitat de l’acer.  
-       Pràctica: L’ou + aigua +sal.
DILLUNS 28 DE FEBRER
      -       Festiu
DIVENDRES 25 DE FEBRER
      -       Festiu
DIMECRES 23 DE FEBRER
-             Simulacions d’Arquímedes i video en youtube.
-             Explicació de la pràctica.
-             Comentari capitol 5 del llibre de yakov perelman ¿Qué pesa mas?
-             Fer experiment de l’ou.
-             Treball de recerca sobre el material de construcció dels vaixells i dir perquè floten.
 DILLUNS 21 DE FEBRER
      -      Pressió hidrostàtica, simulació, youtube.
      -      Principi de Pascal i premsa hidràulica i youtube.
DIVENDRES 18 DE FEBRER
Introducció a la unitat. Forces en fluids
-            Pressió i densitat i fluids.
-            Simulació densitat.
-            Simulació PHEt d’un gas que depen de la P i T.

DIMECRES 16 DE FEBRER
      -       Sortida: Planetari de Costix
DILLUNS 14 DE FEBRER
      -       Examen
      -       Recordeu! Últim dia per entregar la pràctica.
DIVENDRES 11 DE FEBRER
Ordinadors:
-      Phisics 1.0 , clic , stellarium(constelacions) i celestia(video que mostra els componenets sistema solar i calcula eclipisi), i comentar notícies diari.
DIMECRES 9 DE FEBRER
      -      Pes de cossos. (Activitats)

DILLUNS 7 DE FEBRER
     -       Pràctica, “Càlcul de l’acceleració”.
DIVENDRES 4 DE FEBRER
-         Pes de cossos.
-         Comentar fulla de propietats planetes.
-          Explicació de com influeix la ingravidesa en un astronauta.
-          Explicar pràctica.
DIMECRES 2 DE FEBRER
-          Llei gravitacional. 
-          http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/gravitacio/index.htm
DILLUNS 31 DE GENER
      -     Simulacions de diverses teories de l’Univers i lleis de Kepler.
      -     Simulació de PHET , simula el moviment del sol i un planeta,o un planeta, sol i la lluna.
      -     Programa solar 3d.
      -     Comentar notícia diari.
      -     Comentari de text.
 DIVENDRES 28 DE GENER

Introducció a la unitat. Forces gravitacionals
-          Youtube big bang i big crunch.
DIMECRES 26 DE GENER
      -     Examen
      -     Recordeu! Ùltim dia per lliurar  el treball del text  científic i la pràctica.
 DILLUNS 24 DE GENER
 Ordinadors:
-          Dubtes d’exercicis i fer exercicis ibercaja i repas de http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/dinamica/index.htm o programa Physics 1.0
DIVENDRE 21 DE GENER
      -      Moviment i forces.
DIMECRES 19 DE GENER
      -      Força de fregament.
      -      Pràctica: Llauna.
DILLUNS 17 DE GENER
    -      Recuperació de les unitats didàctiques de la 1a
DIVENDRES 14 DE GENER
-     Segona llei de Newton.
DIMECRES 12 DE GENER
      -      Programari phisifis.

      -      DVD: El Universo Mecanico duració 30 minuts en youtube
      -      http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/problemes/dinamica2/index.htm
DILLUNS 10 DE GENER
      -      Pràctica. “ Llei de Hooke”
BONES VACANCES!!
DIMECRES 22 DE DECEMBRE
      -    Activitats
DILLUNS 20 DE DECEMBRE
      -    Activitats
DIVENDRES 17 DE DECEMBRE
Ordinadors:

      -    Caràcter vectorial de les forces.

      -    Idees d’Aristòtil, Galileu i Lleis de Newton amb simulacions space.
      -    Explicació pràctica.
DIMECRES 15 DECEMBRE
 Introducció a la unitat. Reaccions químiques

-         Tipus de forces: a distància(imà) o de contacte(futbolista)
-         Tipus forces: gravitacionals, interaccions fortes i febles i electromagnètiques.
-          Llei de Hooke simulació PHET.
-          Comentari de text
DILLUNS 13 DE DECEMBRE
      -     Examen.
DIVENDRES 10 DE DECEMBRE
Ordinadors:
      -     Recursos multimèdia Ibercaja
DIMECRES 8 DE DECEMBRE
      -     Festiu
DILLUNS 6 DE DECEMBRE 
      -     Festiu
DIVENDRES 3 DE DECEMBRE
-          Caiguda lliure i llançament vertical
-          Com cauen els objectes?
-          Resenya al movient parabòlic de Cristiano
-          Debat.
DIMECRES 1 DE DECEMBRE 
-          Pràctica, “Estudi de moviment”.
-     Factors que depenen de la frenada del cotxes i la importància cinturó de seguretat.
DILLUNS 29 DE NOVEMBRE
-          MRUA.
-          Pràctica.
-          Explicació diferències gràfiques
-          Comentari noticia. Usain Bolt
-          Edu365 o webeducastur per repassar.
DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE 
-            MCU.
-            Acceleració.
DIMECRES 24 DE NOVEMBRE
    -      Trobada de mòbils (blog)
DILLUNS 22 DE NOVEMBRE
      -       Velocitat mitjana i instantània.
      -       MRU amb equacions i gràfiques. 
      -       Pràctica aula. Ritme cardíac i gràfic.
DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE
Introducció a la unitat. Moviment

     -          Youtube Cinematica 
     -          Presentació Moviment i sistema de referència, desplaçament i espai, recorregut, trajectòria, posició, velocitat i acceleració. (blog)
DIMECRES 17 DE NOVEMBRE
     -       Examen
     -       Recordeu! Ùltim dia per lliurar  el treball del text científic
DILLUNS 15 DE NOVEMBRE
Ordinadors
     -       Realització webqüest
DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
Ordinadors
     -       Realització webqüest
DIMECRES 10 DE NOVEMBRE
      -     Compostos orgànics d’interès biològic.
      -     Comentari de text.
DILLUNS 8 DE NOVEMBRE
-          Petroli i reserves.
-          Comentaride notícies i comentari de receptes.
-          Efecte hivernacle, destrucció capa d’ozó i pluja àcida.
DIVENDRES 5 DE NOVEMBRE
      -     Laboratori:  “Fer olis"
DIMECRES 3 DE NOVEMBRE
      -     Característiques i classificació dels compostos.
      -     Hidrocarburs.
      -     Grups funcionals. Formulació.
      -     Portar receptes medicaments.
      -     Treballar sobre un text científic, s'haurà de lliurar com a màxim el darrer dia abans de    10101 l'examen.
DILLUNS 1 DE NOVEMBRE
    -      Festiu
DIVENDRES 29 D'OCTUBRE
 Introducció a la unitat. El carboni i els seus componentes.
            -     Cicle del carboni
-          Visualització de molècules 3D i figures reals
-           Configuració electrònica del Carboni, l’àtom i els seus enllaços. 
DIMECRES 27 D'OCTUBRE
      -     Examen
      -     Recordeu! Ùltim dia per lliurar  el treball del text científic
DILLUNS 25 D'OCTUBRE
Ordinadors: Exercicis per parelles

DIVENDRES 22 D'OCTUBRE
    -       Laboratori:  “Factors que intervenen en la velocitat de reacció”
DIMECRES 20 D'OCTUBRE
    -       Velocitat de reacció i factors.
    -       Comentar les “E”.
DILLUNS 18 D'OCTUBRE
    -       Estequiometria.
    -       Programa EBAS.
    -       Exotèrmia i endotèrmia.
    -       Portar etiquetes d’aliments.
DIVENDRES 15 D'OCTUBRE
    -       Repàs d’estequiometria massa-volum
DIMECRES 13 D'OCTUBRE
   -       Dissolució
DILLUNS 11 D'OCTUBRE
   -       Festiu

DIVENDRES 7 D'OCTUBRE
     -      Equació gasos ideals.
     -      Repas d'estequiometria
     -      Pàgines web d’ajustaments (blog)
 DIMECRES 6 D'OCTUBRE
  Introducció a la unitat. Reaccions químiques 
-         Video youtube concepte de rq.
-         Simulació d’una reacció per PHET. (blog)
-         Canvis físics i químics i de formulació inorgànica.
-     Treball text científic.
-          Pràctica del midó. (a casa)
DILLUNS 4 D'OCTUBRE
      -     Examen
DIVENDRES 1 D'OCTUBRE 
      -     Repàs i comentar notícia de l’element.
      -     Recordeu! Ùltim dia per lliurar  el treball del text científic
DIMECRES 29 DE SETEMBRE
-     Pràctica de “L’enllaç químic a partir de les propietats de les substàncies”
 DILLUNS 27 DE SETEMBRE
      -     Característiques d’enllaços. (blog)
DIVENDRES 24 DE SETEMBE
 Ordinadors:
-     Programa de formulació (descàrrega en blog)
DIMECRES 22 DE SETEMBRE
-     Formulació inorgànica compostos ternaris. (blog)
 DILLUNS 20 DE SETEMBRE
-     Formulació química inorgànica, compostos binaris. (blog)
DIVENDRES 17 DE SETEMBRE 
 Ordinadors 
-    -     Estructura sistema periòdic i configuració electrònica mitjançant pagina xtec.es.(blog)
-    -     Treballar sobre un text científic, s'haurà de lliurar com a màxim el darrer dia abans de    10101l'examen.
DIMECRES 15 DE SETEMBRE
Introducció a la unitat 1.  Elements i compostos
-     Video youtube models atòmics (blog)
-          Explicació dels diferents models atòmics. Simuladors en blog.
DILLUNS 13 DE SETEMBRE
Presentaré l'assignatura, les unitats didàctiques que tractarem al llarg del curs, la dinàmica de les sessions. Aixì com el funcionament del blog.
A més, coneixereu els criteris de qualificació, el material a dur a classe, i els continguts per a cada unitat didàctica.